Magadan Branch Senior Management

Nochnoy
Evgeniy Mihajlovich

 

Director of the FSUE “Rosmorport” Magadan Branch

 

 

Arkhipenko
Elena Vasilyevna

 

Deputy Director for Economics of the FSUE “Rosmorport” Magadan Branch

 

 

Solovyeva
Elena Vladimirovna

 

Chief Accountant of the FSUE “Rosmorport” Magadan Branch