Makhachkala Branch Senior Management

Ismayilov
Fikret Artikovich

 

Director of the FSUE “Rosmorport” Makhachkala Branch

 

 

Adamova
Burliyat Yusupovna

 

Chief accountant of the FSUE “Rosmorport” Makhachkala Branch

 

 

Dzhamalutdinov
Batyr Muslimovich

 

Deputy Director for Operations of the FSUE “Rosmorport” Makhachkala Branch

 

 

Fulov
Manolis Konstantinovich

 

Deputy Director for Capital Construction and Repairs of the FSUE “Rosmorport” Makhachkala Branch

 

 

Galchenko
Ivan Ivanovich

 

Deputy Director for Security of the FSUE “Rosmorport” Makhachkala Branch